• Hotline : 0909 426 426

 • E-mail : bichanh@bichanh.com.vn

 • Tiếng Việt
 • English

Giỏ hàng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  15 Phú Hoà, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM

  bichanh@bichanh.com.vn

  0909 426 426 – 0902 98 27 27

  GIỜ LÀM VIỆC

  Thứ 2 – Thứ 7: 7h – 18h

  https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3382921918283!2d106.65064157675516!3d10.78538125902503!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ec985938bb3%3A0xf72421a9419d83c7!2sCTY%20TNHH%20SX%20TM%20DV%20BHL%C4%90%20B%C3%8DCH%20%C3%81NH!5e0!3m2!1svi!2s!4v1705731094288!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">